01A.-Deedster-logotype-white
Deedster gör det roligt att leva hållbart.
Deedster är en app som snart lanseras och som redan har fått mycket uppmärksamhet från investerare, media och ledande rådgivare.
Appen gör det enkelt och roligt att vara hållbar. Genom att kartlägga användarnas koldioxidavtryck och ge användaren små ”deeds” att utföra, blir det enkelt att se vilken inverkan ens egen konsumtion har på miljön och vad man kan göra för att minska sitt koldioxidutsläpp.
Deedster för företag och organisationer.
Deedster ville ha hjälp med att skapa en lösning för företag och organisationer, som med hjälp av Deedster, vill arbeta mer med hållbarhet och skapa engagemang hos anställda.
Screen Shot 2018-08-09 at 17.12.05

Vi tittade på användarresan hos företagen och såg att vår största utmaning var att hålla anställda engagerade under en längre tid. Därför analyserade vi användarens interaktion och skapade triggerbaserad kommunikation. 

Vi tittade på användarresan hos företagen och såg att vår största utmaning var att hålla anställda engagerade under en längre tid. Därför analyserade vi användarens interaktion och skapade triggerbaserad kommunikation. 

Vi utformade en paketlösning, med en struktur och plan för hur appen skulle kunna användas inom företag eller organisationer. Vi tittade närmare på strukturen för internkommunikation, tävlingar, lag, lagledare och priser.

Vi skapar tjänster som gör människors liv enklare. 

Vi skapar tjänster som gör människors liv enklare. 

The Design Project powered by Accigo

The Design Project powered by Accigo

Asset 1